• stationary reels

  • Abu Garcia Orra Inshore Reel

  • Balzer Adrenalin reel 6000

  • Balzer Zammataro 9600

  • Balzer Metallica Salza

  • Balzer MK Adventure 5600 BR

  • Balzer Syndicate Feeder 7600 BR

  • Balzer Syndicate Feeder II 7600

  • Balzer Syndicate Light Feeder

  • Balzer Syndicate Light Feeder BR

  • Balzer Syndicate Surf 7650