• spinners

  • Dam Effzett Minnow red glitter

  • Dam Effzett Minnow silver black

  • Dam Effzett Nature 3 D Spinner BrownTrout

  • Dam Effzett Nature 3 D Spinner Perch

  • Dam Effzett Nature 3 D Spinner Pike

  • Dam Effzett Nature 3 D Spinner Rainbow Trout

  • Dam Effzett Nature 3 D Spinner Roach

  • Dam Effzett Nature 3 D Spinner Rudd

  • Dam Effzett Predator Spinner yellow glitter

  • Dam Effzett Predator Spinner red glitter